2001 Dell-Winston Solar Challenge

Day Four Photos
Tulsa, Oklahoma to Pittsburg, Kansas